TULEVAISUUTENNE RAKENTAJAT

Astora-Rakennus Oy


Astora-Rakennuksen historian ulottuu 30 vuoden taakse Harjavallan Sievariin, jonne rakennusliikkeen ensimmäinen toimipiste avattiin vuonna 1989. Yksityisomisteinen Astora-Rakennus on vahvasti suomalainen yritys. Päätoimipisteemme sijaitsee Porissa, jonka lisäksi meillä on toimispiste Lempäälässä sekä keskusvarasto Harjavallassa. Astora-Rakennuksen maine luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina on edesauttanut aiemmin Satakunnan alueella toimineen rakennusliikkeen saavuttamaan vahvan jalansijan Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.


Meidät tunnetaan ansioituneena KVR- ja pääurakoitsijana sekä projektinjohtourakoiden toteuttajana erityisesti neljällä segmentillä - palvelu-, liike-, teollisuus- ja kerrostalorakentaminen - joilla toimimme. Pyrkimyksemme on aina luoda pitkäaikaisia ja pysyviä kumppanuuksia asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on kunnia asia olla luotettava kumppani, joka vie jokaisen hankkeen - koosta riippumatta - aikataulullisesti, laadullisesti ja kustannustehokkaasti läpi tilaajan tarpeita joustavasti koko hankkeen ajan kuunnellen ja toteuttaen. Tavoitteenamme on olla mukana hankesuunnittelun alkuvaiheesta aina seuraavien hankkeiden käyttöönottoon.


Me astoralaiset


Henkilöstöä Astora-Rakennuksella on lähes 50. Toimihenkilöitä, jotka toimivat projektijohdossa sekä työnjohdossa Astoralla työskentelee lähes 30. Työntekijämme koostuvat rakennus ammattimiehistä (RAM). Jokaisella heistä on vuosien - suurella osalla vuosikymmenien - kokemus rakennushankkeiden operatiivisestä läpiviennistä kaikilla neljällä segmentillä, joilla toimimme. Vahvan ja laaja-alaisen ammattitaidon omaavan henkilöstömme lisäksi ainutlaatuisia kilpailuvalttejamme 0vat henkilöstömme motivoitunut asenne ja ammattiylpeys työtään kohtaan, jotka edesauttavat ja tukevat nopeaa reakointia ja joustavuutta rakennushankkeiden eri vaiheissa. Astoran ainutlaatuinen yrityskulttuuri on tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä. Astoran yritys kulttuuria kuvaavat parhaiten kaksi sanaa: Me astoralaiset. Me astoralaiset yksilöinä luomme yhdessä tiimin, joka haluaa tehdä parhaansa jokaisessa hankkeessa niiden onnistumisen takaamiseksi. Edellä mainitut kilpailuvalttimme ja niiden realisoituminen ovat nähtävissä myös lukuina yrityksen liikevaihdon merkittävässä kasvussa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Astora-Rakennuksen liikevaihto on ollut noin 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihto lähes tuplaantui ollen 28,6 miljoonaa euroa. Myös vuonna 2020 liikevaihto ylsi lähes 30 miljoonaan euroon ollen 26,9 miljoonaa euroa.


Toiminta-ajatuksemme

Astora-Rakennus ei ole kertarakentaja, vaan päämäärämme on urakoiden koosta riippumatta tarjota ja taata asiakkaillemme ja yhteystyökumppaneillemme paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus yhteistyöstä kanssamme. Me haluamme olla kumppani, johon voi luottaa. Yhteistyömme niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vahvaan ymmärrykseen asiakkaiden liiketoiminnan tarpeista. Konkreettisena esimerkkinä pitkäaikaisista asiakassuhteista - kumppanuuksista - on se, että Astora-Rakennus on toistuvasti valittu asiakkaidemme uusien rakennushankkeiden toteuttajaksi. 

Päämäärämme

Toimintamme kuusi peruspilaria - asiakaskeskeisyys, toimitusvarmuus & laatu, ammattitaitoinen henkilöstö, toimintajärjestelmä, työturvallisuus & vastuullisuus ja hyvinvoiva henklöstö - ovat perusta kaikelle toiminnallemme. Ne tukevat lyhyen ja pitkän aikavälin pyrkimyksiämme ja niiden saavuttamista. Olemme vakavarainen yritys, jonka taloudelliset tavoitteet ovat maltilliset. Taataksemme vakavaraisuutemme pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Tällä tavoin pyrimme vastaamaan toimialamme muuttuviin haasteisiin, sekä ylläpitämään hyvää mainetta ja kilpailukykyämme. 


Nyt ja tulevaisuudessa ylläpidämme ja kehitämme vahvasti asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostoa, sekä kasvatamme markkinaosuuksiamme viiden maakunnan alueella, joilla toimimme. Pyrimme alueellisen toimintakykymme vahvistamiseen rekrytoimalla uutta henkilöstöä ja sekä luomalla uusia asiakassuhteita toimittajiin, aliurakoitsijoihin sekä tilaajiin. Haluamme olla oman toimialamme edelläkävijä. Meille on ensiarvoisen tärkeää parantaa ja kehittää toimintamallejamme ja ottaa käyttöön uusia voimavaroja, jotka edesauttavat vastuullisen liiketoimintamme ja kilpailukykymme vahvistamista ja ylläpitoa.