TULEVAISUUTENNE RAKENTAJAT


Astora-Rakennus Oy - kaikki alkoi vuonna 1989


Astora-Rakennuksen historian ulottuu 30 vuoden taakse Harjavallan Sievariin, jonne rakennusliikkeen ensimmäinen toimipiste avattiin vuonna 1989. Yksityisomisteinen Astora-Rakennus on nykyisin kansallinen toimija. Päätoimipisteemme sijaitsee Porissa, jonka lisäksi meillä on toimispiste Lempäälässä sekä keskusvarasto Harjavallassa. Astora-Rakennuksen maine luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina on edesauttanut aiemmin Satakunnan alueella toimineen rakennusliikkeen saavuttamaan vahvan jalansijan Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. Meidät tunnetaan ansioituneena KVR- ja pääurakoitsijana sekä projektinjohtourakoiden toteuttajana palvelu-, liike-, teollisuus- ja kerrostalorakentamisen segmenteillä, joilla asiakkaamme edustavat niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoita. Me astoralaiset 

Ammattitaito. Ammattiylpeys. Omistautuneisuus.


Henkilöstöä Astora-Rakennuksella on lähes 60. Toimihenkilöitä, jotka toimivat projektijohdossa sekä työnjohdossa Astoralla työskentelee lähes 30. Työntekijämme koostuvat rakennus ammattimiehistä (RAM). Jokaisella heistä on vuosien - suurella osalla vuosikymmenien - kokemus rakennushankkeiden operatiivisestä läpiviennistä kaikilla neljällä segmentillä, joilla toimimme. Vahvan ja laaja-alaisen ammattitaidon omaavan henkilöstömme lisäksi kilpailuvalttejamme ovat henkilöstömme omistautuneisuus ja ammattiylpeys työtään kohtaan. Meille nopea reagointia ja joustavuus rakennushankkeiden eri vaiheissa on itsestäänselvyys. Astoran ainutlaatuinen yrityskulttuuri on tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä. Astoran yritys kulttuuria kuvaavat parhaiten kaksi sanaa: Me astoralaiset. Yksilöinä luomme yhdessä tiimin, joka pyrkii aina kiitettävään työn laatuun hankkeen onnistumisen takaamiseksi. Edellä mainitut kilpailuvalttimme näkyvät konkreettisesti liikevaihdon merkittävänä kasvuna. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Astora-Rakennuksen liikevaihto on ollut noin 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihto lähes tuplaantui ollen 28,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto on vuodesta 2019 pysynyt tasaisesti n. 30 miljoonassa eurossa.Visiomme

on olla alamme edelläkävijä ja haluttu kumppani olemassa olevilla sekä uusilla markkina-alueilla, jonka vastuullisesti tuottamat kohteet ovat laadukkaita ja omaavat pitkän elinkaaren.

Missiomme

Kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden rakentaminen.

Arvolupauksemme

Emme ole vain urakoitsija, vaan asiakkaidemme kumppani, jonka sisäinen motivaatio kumpuaa halusta toteuttaa jokainen hanke asiakkaan odotukset täyttäen niin laadullisesti, aikataulullisesti kuin taloudellisesti. Arvolupauksemme asiakkaillemme on samanaikaisesti meidän tulevaisuutemme rakentamista yrityksenä, sillä paras referenssi viemään liiketoimintaamme eteenpäin on tyytyväinen asiakas. Asiakkaidemme hankkeiden menestys on meidän menestyksemme mittari.


Toiminta-ajatuksemme - Emme ole kertarakentaja

Emme ole kertarakentaja, vaan päämäärämme on urakoiden koosta riippumatta tarjota ja taata asiakkaillemme ja yhteystyökumppaneillemme paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus yhteistyöstä kanssamme, sillä pyrkimyksemme on aina luoda pitkäaikaisia ja pysyviä kumppanuuksia asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Me haluamme olla kumppani, johon voi luottaa. Yhteistyömme niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vahvaan ymmärrykseen asiakkaiden liiketoiminnan tarpeista. Konkreettisena esimerkkinä pitkäaikaisista asiakassuhteista - kumppanuuksista - on se, että Astora-Rakennus on toistuvasti valittu asiakkaidemme uusien rakennushankkeiden toteuttajaksi.  Asiakkaidemme hankkeiden menestys on meidän menestyksemme mittari. Tämän vuoksi prioriteettimme jokaisen hankkeen kohdalla. sen koosta riippumatta, on viedä hanke niin aikataulullisesti, laadullisesti kuin kustannustehokkaasti läpi tilaajan tarpeet tarkalla korvalla kuunnellen ja toteuttaen. 


Päämäärämme - Nyt. Tulevaisuudessa.

Peruspilariamme eli yrityksemme arvot ovat perusta kaikelle toiminnallemme.  Ne tukevat lyhyen ja pitkän aikavälin pyrkimyksiämme ja niiden saavuttamista. Olemme vakavarainen yritys, jonka taloudelliset tavoitteet ovat maltilliset. Taataksemme vakavaraisuutemme pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme, jotta olemme aina valmiita vastaamaan toimialamme muuttuviin haasteisiin sekä ylläpitämään kilpailukykyämme ja mainettamme luotettavana kumppanina. 


Nyt ja tulevaisuudessa ylläpidämme ja kehitämme vahvasti asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostoa, sekä kasvatamme markkinaosuuksiamme valtakunnallisesti. Alueellisen kilpailukykymymme takaamiseksi rekrytoimme joukkoon uusia ammattilaisia sekä ylläpidämme ja pyrimme koko ajan luomaan uusia asiakassuhteita niin tilaajiin, toimittajiin kuin aliurakoitsijoihin. Me haluamme olla oman toimialamme edelläkävijä, joka parantaa ja kehittää toimintamallejaan pro-aktiivisesti, jotta voimme ylläpitää ja vahvistaa vastuullista liiketoimintaa ja kilpailukykyämme.