PERUSPILARIMME

Asiakaskeskeisyys


Asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat kaiken toimintamme keskiössä. Urakoiden koosta riippumatta meille tärkeintä on tarjota ja taata asiakkaillemme paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus yhteistyöstä kanssamme.


Toimitusvarmuus ja laatu


Astora-Rakennus Oy:llä on vahva ymmärrys ja kokemus kaupan, teollisuuden ja julkisen palvelurakentamisen alan aikataulukriittisyydestä, joka näkyy toimitusvarmuutena. Tämä perustuu jatkuvaan dokumentoituun aikatauluseurantaan. Tarkasti toteutettu aikataulusuunnitelma rakennusurakan ensi metreiltä jatkuu läpi projektin aina kohteen valmistumiseen saakka. Valmistumisen jälkeen autamme tarvittaessa asiakasta oman toimintansa aloittamisessa. Suuri osa henkilöstömme on työskennellyt Astora-Rakennus Oy:ssä kymmeniä vuosia, mikä takaa sen, että yksilötasolla vuosien aikana kerrytetty ammattitaito takaa omalta osaltaan toimintamme korkean laadun jokaisessa työvaiheessa.


Ammattitaitoinen henkilöstö


Henkilöstömme ammattitaidon ja ajan tasalla olevan tietotaidon pyrimme takaamaan kartoittamalla säännöllisesti henkilöstömme koulutus tarpeita. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamme ydin perustuu ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen - oli sitten kyse toimihenkilöstä tai rakennusammattimiehestä. 


Toimintajärjestelmä


Selkeä toimintajärjestelmä takaa virheettömän ja laadukkaan lopputuloksen. Henkilöstöresurssien jakaminen ja kohdentaminen kuten hankintojen keskittäminen ja digitaalinen dokumentointi ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Työmaamme koostuvat aina rakentavasta organisaatiosta, jossa tieto kerätään ja jaetaan avoimesti LEAN periaatteiden mukaisesti. Kustannustehokkuus syntyy hyvällä yhteistyöllä toimittajien, ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. 


Työturvallisuus ja vastuullisuus


Työturvallisuudesta emme tingi. Työturvallisuus on kaiken pohja kaikissa rakennushankkeissamme. Käytännössä takaamme ja varmistamme työturvallisuuden kaikilla työmaillamme henkilöstömme pätevyyksien ajantasaisuudella sekä työmaakohtaisilla henkilöperehdytyksillä. Edellä mainitut ovat vaatimuksena myös ali- ja sivu-urakoitsijoillemme, jonka lisäksi kaikki työmaillamme työskentelevät yritykset ja henkilöt perehdytetään tarkasti laadittujen työmaakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristön kuormittamisen jatkuva vähentäminen ovat meille sydämen asioita. Hankinnoissa pyrimme aina huomioimaan ekologisuuden ja minimoimaan hiilijalanjälkemme, sekä materiaalien uudelleen käyttöä ja hukan minimointia.


Henkilöstön hyvinvointi

Hyvinvoiva henkilöstömme, niin työssä kuin vapaa-ajalla, on tärkein resurssimme ja kilpailuvalttimme. Tämän vuoksi panostamme henkilöstömme fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin tarjoamalla ja järjestämällä henkilöstöllemme muiden muassa liikunta- ja hyvinvointipalveluita, yksityisen työterveyshuollon ja kuuntelemalla alati henkilöstömme tarpeita. Olennaisena osana henkilöstömme hyvinvointia on avoin ja selkeä viestintä riippumatta siitä missä henkilöstömme työskentelee.