PERUSPILARIMME ELI ARVOMME


Peruspilariamme eli yrityksemme arvot ovat perusta kaikelle toiminnallemme. Ne ovat syntyneet ja muovautuneet käytännön kautta tavoilla, joilla me astoralaiset toimimme perustuen asioihin, jotka ovat meille tärkeitä.


Asiakaskeskeisyys

Koska asiakkaidemme hankkeiden menestys on meidän menestyksemme mittari, jokainen hanke on meille se tärkein tilaisuus tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemusyhteistyöstä eli kumppanuudesta kanssamme. 
Rehti kumppanuus

Meille asiakkaamme, sidosryhmämme ja oma henkilöstömme ovat kumppaneita. Kumppanuus meille tarkoittaa rehtiä ja toisia kunnioittavaa tiimityötä, jossa yhteinen päämäärä on kirkas: paras mahdollinen lopputulos niin laadullisesti, aikataulullisesti kuin taloudellisesti.Vastuullisuus ja työturvallisuus


Meille vastuullisuus ei ole vain vastuullista rakentamista. Meille vastuullisuus on pyrkimystä vastuullisiin tekoihin ja valintoihin kaikessa toiminnassamme niin sosiaalisessa, taloudellisessa kuin ekologisessa kontekstissa, jotta voimme osaltamme olla turvaamassa ja rakentamassa tulevaisuutta myös tuleville sukupolville niin työnantajana, urakoitsijana kuin yhteistyökumppanina. 

Työturvallisuudesta emme tingi. Työturvallisuus on kaiken pohja kaikissa rakennushankkeissamme niiden koosta riippumatta. Käytännössä takaamme ja varmistamme työturvallisuuden kaikilla työmaillamme henkilöstömme pätevyyksien ajantasaisuudella sekä työmaakohtaisilla henkilöperehdytyksillä. Edellä mainitut ovat vaatimuksena myös ali- ja sivu-urakoitsijoillemme, jonka lisäksi kaikki työmaillamme työskentelevät yritykset ja henkilöt perehdytetään tarkasti laadittujen työmaakohtaisten ohjeiden mukaisesti.Hyvinvoiva henkilöstö


Tärkein käyntikorttimme ja kilpailuvalttimme on henkilöstömme, joka on ammattiylpeä, luova ja aikaansaava voidessaan hyvin. Henkilöstömme hyvinvoinnin ylläpito ja tukeminen perustuu meillä ammatillisen kehittymisen mahdollistamisen sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevien palveluiden tarjoamisen lisäksi välittävään ja kuuntelevaan organisaatiokulttuuriin, jossa avoin viestintä ja osallistaminen kulkee läpi organisaation arjen jokaisena päivänä.