PERUSPILARIMME


Kuusi peruspilariamme eli yrityksemme arvot ovat perusta kaikelle toiminnallemme. Ne ovat syntyneet ja muovautuneet käytännön kautta tavoilla, joilla me astoralaiset toimimme perustuen asioihin, jotka ovat meille tärkeitä.


Asiakaskeskeisyys

Asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat kaiken toimintamme keskiössä. Urakoiden koosta riippumatta meille tärkeintä on tarjota ja taata asiakkaillemme paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus yhteistyöstä kanssamme.Toimitusvarmuus ja laatu


Syvällinen ymmärrys rakennushankkeiden aikataulukriittisyydestä realisoituu toiminnassamme toimitusvarmuutena. Tämä perustuu jatkuvaan dokumentoituun aikatauluseurantaan. Tarkasti toteutettu aikataulusuunnitelma rakennusurakan ensi metreiltä jatkuu läpi projektin aina kohteen valmistumiseen saakka. Valmistumisen jälkeen autamme tarvittaessa asiakasta oman toimintansa aloittamisessa.

Henkilöstömme ammattiylpeys ja korkea motivaatio toimia ja toteuttaa hankkeita parhaalla mahdollisella tavalla niin yksilöinä kuin tiiminä on tärkeä laadun tae. Suuri osa henkilöstämme on työskennellyt Astora-Rakennus Oy:ssä kymmeniä vuosia, mikä takaa sen, että yksilötasolla vuosien aikana kerrytetty ammattitaito takaa omalta osaltaan toimintamme korkean laadun jokaisessa työvaiheessa.Ammattitaitoinen henkilöstö


Henkilöstömme ammattitaidon ja ajan tasalla olevan tietotaidon pyrimme takaamaan kartoittamalla säännöllisesti henkilöstömme koulutus tarpeita. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamme ydin perustuu ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen - oli sitten kyse toimihenkilöstä tai rakennusammattimiehestä. Toimintajärjestelmä


Selkeä toimintajärjestelmä takaa virheettömän ja laadukkaan lopputuloksen. Henkilöstöresurssien jakaminen ja kohdentaminen, sekä hankintojen keskittämine ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Työmaamme koostuvat aina rakentavasta organisaatiosta, jossa tieto kerätään ja jaetaan LEAN-periaatteiden mukaisesti. Kustannustehokkuus syntyy hyvällä yhteistyöllä toimittajien sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Työturvallisuus ja vastuullisuus


Työturvallisuudesta emme tingi. Työturvallisuus on kaiken pohja kaikissa rakennushankkeissamme niiden koosta riippumatta. Käytännössä takaamme ja varmistamme työturvallisuuden kaikilla työmaillamme henkilöstömme pätevyyksien ajantasaisuudella sekä työmaakohtaisilla henkilöperehdytyksillä. Edellä mainitut ovat vaatimuksena myös ali- ja sivu-urakoitsijoillemme, jonka lisäksi kaikki työmaillamme työskentelevät yritykset ja henkilöt perehdytetään tarkasti laadittujen työmaakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristön kuormittamisen jatkuva vähentäminen ovat meille sydämen asioita. Hankinnoissa pyrimme aina huomioimaan ekologisuuden ja minimoimaan hiilijalanjälkemme muun muassa materiaalien maksimaalisella uudelleen käytöllä ja hukan minimoinnilla.Hyvinvoiva henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö - niin työssä kuin vapaa-ajalla - on tärkein resurssimme ja kilpailuvalttimme. Panostamme henkilöstömme fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointipalveluita, yksityisen työterveyshuollon sekä kuuntelemalla ja vastaamalla henkilöstömme tarpeisiin. Olennaisena osana henkilöstömme hyvinvointia yrityskulttuuri, johon olennaisena osana kuuluu avoin ja selkeä viestintä ja kommunikointi organisaation kaikilla tasoilla ja kaikilta tasoilta riippumatta siitä missä henkilöstömme työskentelee.