Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Astora-Rakennus Oy (jäljempänä "Astora-Rakennus Oy") ovat sitoutuneet suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Astora-Rakennus kerää, käsittelee, säilyttää, suojaa ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun ja verkkosivun www.astora.fi yhteydessä.


REKISTERINPITÄJÄ
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterin pitäjä on Astora-Rakennus Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.


HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilötietojasi voidaan kerätä Astora-Rakennuksella useista syistä ja eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
• olet antanut meille, kun olet ollut yhteydessä meihin tai asioit kanssamme eli olet myynyt meille palvelujanne tai ostanut palveluamme, tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja
• saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai postin osoitetietojärjestelmä.
Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi meille, mutta silloin emme mahdollisesti pysty hankkimaan tai tarjoamaan palveluita.
Astora-Rakennus kerää ja käsittelee esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:
• perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yhtiöön ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
• asiakassuhteeseen liittyvät tiedot; esim. palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat
• asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
• muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Astora-Rakennus kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, mitkä ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä ovat asianmukaisia kaupallista tarkoitusta varten.
1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hallinta
Astora-Rakennus käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti tarjotakseen ja toimittaakseen palveluja sinulle tai edustamallesi yritykselle. Jotta voimme tehdä niin, ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun ja edustamasi yrityksen ja Astora-Rakennuksen välillä. Silloin henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja Astora-Rakennuksen väliseen sopimukseen.
2. Markkinointi
Astora-Rakennus voi olla sinuun yhteydessä myös kertoakseen uusista palveluista tai markkinoidakseen ja myydäkseen sinulle muita palveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu Astora-Rakennuksen oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidakseen muita palveluita sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointiin.
3. Palvelun kehittäminen ja tietoturva
Astora-Rakennus käsittelee henkilötietoja myös huolehtiakseen palvelun ja verkkosivun turvallisuudesta.
4. Lakien noudattaminen
Astora-Rakennus voi käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi toteuttaakseen viranomaisten lakiin perustuvia tietopyyntöjä. (esim. veroviranomaisten).
5. Muut tarkoitukset
Astora-Rakennus käsittelee henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.


HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Astora-Rakennus voi luovuttaa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille seuraavasti:
• lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen
• Astora-Rakennuksen yhteistyökumppanit voivat käsitellä henkilötietoja Astora-Rakennuksen toimeksiannosta annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin Astora-Rakennus huolehtii aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä
• jos Astora-Rakennus arvioi, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä Astora-Rakennuksen oikeuksien toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisten pyyntöön vastaamiseksi ja
• sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.


HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLLELLE
Astora-Rakennus voi siirtää henkilötietoja EU:n tai Eta-alueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppani on sijoittunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa Astora-Rakennus huolehtii asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.
Esimerkiksi Astora-Rakennus markkinointia toteuttava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun toteuttamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen suojaaminen on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen Privacy Shield -järjestelyyn tai käyttää EU:n komission hyväksymiä tietosuojan mallisopimuslausekkeita.


EVÄSTEET
Astora-Rakennus käyttää evästeitä verkkosivulla www.astora.fi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämisistä ja muistamista varten, Astora-Rakennuksen verkkosivujen toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Astora-Rakennus voi käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääkseen kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaakseen käyttäjäkokemuksia.
Voit estää evästeiden asentamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivujemme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Astora-Rakennus säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittaessa myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen Astora-Rakennus voi säilyttää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaoloajan vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.
Astora-Rakennus poistaa henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.


HENKILÖN OIKEUDET
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomioitavaa on, että vain sellaisia tietoja voidaan poistaa, mitkä eivät ole välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Myöskään niitä tietoja ei voida poistaa, joiden säilyttämistä laki edellyttää.
Sinulla on oikeus kieltää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten esim. suoramainontaan, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Sinulla on myös oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Sen jälkeen Astora-Rakennus ei käsittele henkilötietoja, ellei siihen ole olemassa muuta perustetta.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen astora@astora.net

TIETOTURVA
Astora-Rakennus on toteuttanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (digitaaliset, fyysiset sekä hallinnolliset) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja luvattomalta pääsyltä tai tietojen luovuttamiselta. Astora-Rakennus henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.


SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Astora-Rakennus on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.astora.fi/Tietosuoja mistä löydät viimeisimmän version tästä selosteesta.


YHTEYSTIEDOT
Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen astora@astora.net