TULEVAISUUDEN RAKENTAJA


Astora-Rakennus Oy


Historiamme ulottuu 30 vuoden taakse Harjavallan Sievariin, jonne rakennusliikkeen ensimmäinen toimipiste avattiin vuonna 1989. Yksityisomisteinen Astora-Rakennus Oy on vahvasti suomalainen yritys. Päätoimipisteemme sijaitsee Porissa, jonka lisäksi meillä on toimispiste Lempäälässä sekä keskusvarasto Harjavallassa. Astora-Rakennus Oy:n maine luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina on edesauttanut aiemmin Satakunnan alueella toimineen rakennusliikkeen saavuttamaan vahvan jalansijan Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. Vuosittainen liikevaihtomme on ollut yli 15 milj €. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 28,6 milj.€. Toimihenkilöitä, jotka toimivat projektijohdossa sekä työnjohdossa, Astora. Rakennuksella työskentelee lähes 30 henkilöä. Työntekijämme, joita Astora-Rakennus Oy:n kirjoilla on noin 50, koostuvat rakennus ammattimiehistä (RAM).

 
Astora-Rakennus Oy tarjoaa vahvalla osaamisella laadukkaita rakennuspalveluita. Meidät tunnetaan ansioituneena KVR-urakoitsijana sekä luotettavana pääurakoitsijana.  Lisäksi meillä on vahva osaaminen laajoista projektinjohtourakoista.  Olemme talousalueillamme palvelurakentamisen ja  teollisuus- sekä liikerakentamisen vahva ammattilainen. Ydinosaamiseemme kuuluu vahvasti myös asuinkerrostalorakentaminen.  Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani ja tavoitteenamme on olla mukana hankesuunnittelun alkuvaiheesta aina seuraavien hankkeiden  käyttöönottoon. 


Toiminta-ajatuksemme


Astora-Rakennus Oy ei ole kertarakentaja, vaan päämäärämme on urakoiden koosta riippumatta tarjota ja taata asiakkaillemme ja yhteystyökumppaneillemme paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus yhteistyöstä kanssamme. Astora-Rakennus Oy:n vahva yhteistyö niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vahvaan ymmärrykseen asiakkaiden liiketoiminnan tarpeista. Konkreettisena esimerkkinä pitkäaikaisista asiakassuhteista on se, että Astora-Rakennus Oy on toistuvasti  valittu asiakkaidensa uusien rakennushankkeiden toteuttajaksi.


Päämäärämme


Toimintamme peruspilarit ovat Astora-Rakennus Oy:n perusta ja ne tukevat lyhyen ja pitkän aikavälin pyrkimyksiämme ja niiden saavuttamista. Olemme vakavarainen yritys, jonka taloudelliset tavoitteet ovat maltilliset. Taataksemme vakavaraisuutemme pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Tällä tavoin pyrimme vastaamaan toimialamme muuttuviin haasteisiin, sekä ylläpitämään hyvää mainettamme ja kilpailukykyämme.

Nyt ja tulevaisuudessa Astora-Rakennus ylläpitää ja kehittää vahvasti asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostoa, sekä kasvattaa markkinaosuuksiaan viiden maakunnan alueella. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan aluekohtaista toimintakykyä rekrytoimalla uutta henkilöstöä ja sekä luomalla uusia asiakassuhteita toimittajiin, aliurakoitsijoihin sekä tilaajiin. Astora-Rakennuksen tavoitteena on olla oman toimialansa edelläkävijä, joka kehittää uusia toimintamalleja ja ottaa laajasti käyttöön uusia voimavaroja, joiden avulla liiketoimintaa ja vastuullisuutta kehitetään ja parannetaan lakkaamatta.