Astora-Rakennuksen KVR-hankkeena toteuttama urheiluhalli Sastamalaan luovutettiin tilaajalle kuukauden etuajassa – Vareliuksen Liikuntahallin vastaanottotarkastus pidettiin 29.1.2021

02.02.2021

Keväällä 2020 startattu urheiluhallihanke, jonka tilaajana oli Sastamalan kaupunki, saatettiin maaliin viime perjantain vastaanottotarkastuksessa. Astora-Rakennus toteutti lähes 2000 m2 käsittävän hallihankkeen KVR-urakointina eli kokonaisvastuurakentamisena, joka on Astora-Rakennuksen ydinosaamisalueita. Uusi urheiluhalli, joka kantaa nimeä Vareliuksen Liikuntahalli tarjoaa modernit ja upeat puitteet useiden eri urheilulajien harrastamiseen. Halli on mitoitettu siten, että se mahdollistaa eri urheilulajien kilpailukäytön kansallisten sarjojen vaatimusten mukaisesti. Lattiapinta-alaa koko rakennuksessa on 1775 m2, josta hallin lattiapinta-ala on 1200 m2. Halli kattaa 20 metriä leveän ja 40 metriä pitkän kentän, joka on mm. salibandy- ja futsalpelien virallinen kenttäkoko.

Urheiluhallin vastaanottotarkastusta voi kuvailla samoin, kuin itse hanketta kokonaisuudessaan - sujuvaksi ja mutkattomaksi. Kaikkien hankkeessa mukana olleiden osapuolten edustajien - tilaajan, käyttäjä, valvojan, KVR-urakoitsijan ja talotekniikasta vastuussa olleiden aliurakoitsijoiden - keskuudessa vallitsi käsin kosketeltava tyytyväisyys yhdessä upeasti maaliin viedystä projektista.

Tilaajan edustajan, Sastamalan kaupungin teknisen johtajan Kimmo Toukoniemen mukaan Astora-Rakennuksen ja sen edustajien Työpäällikkö Markku Laihon ja hankkeen VT. Työnjohtajan Mikko Yrjänän kanssa oli todella hieno työskennellä. Astoran työnjohto toimi Toukonimen mukaan koko hankkeen ensiluokkaisesti.

- Tämän projektin aikana ei tarvinnut kiristellä hampaita! Ainahan kaikille sattuu ja tapahtuu joitain virheitä, mutta isoin ero urakoitsijoiden välillä tuleekin sitten siinä, miten ilmennyttä ongelmaa aletaan hoitamaan. Astora on toiminut ongelmatilanteissa esimerkillisen hienosti. Silloin kun huomataan jotain, mitä pitää korjata tai tehdä toisin, se ei aiheita hirveää reklamaatiota tai vänkäystä asiasta, vaan epäkohta todetaan ja homma hoidetaan kotiin, kuvailee Toukoniemi Astoran toimintatapaa hankkeen aikana. Lisäksi Toukoniemen mukaan yksi merkittävimpiä asioita projektin läpiviennissä Astoran kanssa alusta lähtien oli se, että asiat tehtiin kuten sovittiin ilman, että niitä ns. pyöriteltiin turhaan edes takaisin.

Valvojan edustaja, Sitowicen Jarmo Heinonen, antoi kiitoksensa hankeen aikataulutuksesta, joka oli hänen mukaansa hyvin suunniteltu tukien hankkeen sujuvaa läpivientiä alusta loppuun.

Astora-Rakennuksen yksi toiminnan peruspilareista, josta ei koskaan missään tilanteissa jousteta milliäkään, on työturvallisuus. Urheiluhallin työmaan turvallisuuteen toi oman aspektinsa samalla tontilla, aivan työmaan vieressä sijaitseva Vareliuksen koulu. Pienten koululaisten ja koulun henkilökunnan turvallisuuteen oli kiinnitettävä koko rakennusprojektin ajan erityistä huomiota.

- Kun vastuullani on joka päivä lähes 400 pientä koululaista sekä henkilökunta, haluan antaa Astora-Rakennuksen henkilöstölle suuret kiitokset ja erityismaininnan turvallisuuden ylläpitämisestä työmaa-alueella ja sen ympäristössä! Turvallisuuden takaaminen ja ylläpito oli koko hankkeen ajan ensiluokkaista. Koulun oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus otettiin joka ikinen päivä huomioon 110 %:sti, josta todisteena on se, että koko projektin aikana ei ollut ainoatakaan "läheltä piti"-tilannetta, kiitteli käyttäjän edustaja, Vareliuksen koulun rehtori Juha Marttila Astoraa. - Ja kokonaisuudessaan hanke sujui todella upeasti käyttäjän näkökulmasta. Astora-Rakennuksella on selkeä ja vilpitön halu tehdä kestävä ja laadukas tuote, ja ajatella tilaajan ja käyttäjien parasta, Marttila jatkaa.

Marttilan mukaan koululaiset ja koko koulun henkilökunta odottavat innolla, että pääsevät käyttämään uusia upeita tiloja. Hänen mukaansa uudelle liikuntahallille on ollut todella suuri tarve, sillä jo nyt salivuorot ovat suurimmaksi osaksi varattuja. Vareliuksen Liikuntahallin käyttäjinä arkipäivin klo 8-16 välillä tulevat olemaan koululaiset. Iltaisin ja viikonloppuisin tilaa pääsevät käyttämään urheiluseurat ja Sastamalan asukkaat.

Mitään hanketta ei KVR-urakoitsija voi kuitenkaan viedä yksin kunniakkaasti maaliin, jos yhteistyö ei muiden osapuolten kanssa suju. -  Yksi parhaimpia projekteja, joita olen vetänyt! Yhteistyö sujui äärettömän hienosti kaikkien osapuolten kanssa ja mm. valvojat tekijät työnsä meitä KVR-urakoitsijaa tukien huomauttaen asioista mistä pitääkin, kuvailee Astora-Rakennuksen Pirkanmaan alueen työpäällikkö Markku Laiho hankkeen jälkeisiä tunnelmiaan.

Mutkaton yhteistyö talotekniikasta vastuussa olleiden alihankkijoiden Unto Rantasen ja LVI Mustaniemen kanssa saa erityiskiitokset Astoran VT. Työnjohtaja Mikko Yrjänältä. - Tämän projektin aikana ei ollut huonosti nukuttuja öitä ja tästä haluan antaa erityisen suuret kiitokset Astoran omille rakennusammattimiehille, joiden työpanos ja omistautuneisuus koko projektin ajan oli enemmän kuin kiitettävää, summaa Yrjänä.

Yhteenvetona hankkeesta KVR-urakoitsijan näkökulmasta voi kiteyttää, että urakoitsijan yöunet ovat taatut, kun eri osapuolista koostuva joukkue pelaa samaan päätyyn yhtenä linjana. Kiitokset vielä ensiluokkaisesta yhteistyöstä Astoran omalle ammattitaitoiselle henkilöstölle tilaajalle, käyttäjälle, valvojille sekä ali- sekä sivu-urakoitsijoille. Vareliuksen Urheiluhalli hankkeesta jäi urakoitsijalle päällimmäisenä tyytyväinen ja kiitollinen mieli, sillä saavutimme asetetun tavoitteen: laadukkaan tuotteen, jolla on tyytyväinen tilaaja ja käyttäjä. Onnistuneesta hankkeesta Astora-Rakennus sai konkreettisena osoituksena kotiin viemisinä vankat suositukset niin tilaajan kuin käyttäjän edustajilta, jotka tukevat varmasti Astora-Rakennuksen tulevaisuuden rakentamista ja hankkeita. Lämmin kiitos!


Alla tunnelmia vastaanotosta, jossa ehdittiin ottaa perinteinen "luokkakuvakin". Lisäksi kuvien kautta pääsee pienelle kierrokselle urheiluhalliin tiloihin, joka ei ole vielä auki yleisölle.