Astora-Rakennus aloittaa KVR-urakkana toteutettavan Sataedun kone- ja tuotantotekniikan opetustilojen rakentamisen Ulvilassa

23.08.2023

Astora-Rakennus pääsee jälleen lyömään hakun maahan kotikunnassaan Satakunnassa. Ammatillista koulutusta järjestävän Sataedun Ulvilan toimipaikka saa opetustilat kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille. Tilat rakennetaan paikalle, jolla aiemmin sijaitsi sähköalan koulutustilat. Sopimus hankkeesta allekirjoitettiin jo kesäkuun lopulla, mutta viime viikon torstaina 17.8. urakoitsijan ja tilaajan edustajat pääsivät virallisesti kättelemään sopimuksen tontilla, jolle uusia koulutustila rakentuu.

Ulvilan toimipaikan hankkeen voi sanoa olevan lähtölaukaus Sataedun toimipaikkojen mittaville uudistuksille, jotka pohjautuvat joitain vuosia sitten valmistuneeseen kiinteistöstrategiaan. Strategia kattaa Sataedun omistuksessa olevat toimipaikat eli Ulvilan lisäksi Kankaanpään ja Kokemäen toimipaikkojen tiloja tullaan uusimaan tulevien vuosien aikana. Satakunnan koulutuskuntayhtymän johtajan Matti Isokallion mukaan kiinteistöstrategialla pyritään tehostamaan kuntayhtymälle kuuluvia kiinteistöjä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että vanhoja kiinteistöjä on purettava ja näiden tilalle on rakennettava neliömäärältään pienempiä kohteita, joissa tila käytetään paremmin ja tarkemmin hyväksi. Tarkoituksena on mitoittaa tilat vastaaman paremmin niiden käyttöastetta - tutkintoon johtavassa koulutuksessa suuri osa opinnoista suoritetaan enenevässä määrin työpaikoilla – sekä vastaamaan nuorten ikäluokkien vähäisempään määrään, joka on vahvasti ennustettavissa tulevina vuosikymmeninä.

Sen lisäksi, että Satedun hanke on merkittävä uudistus tilaajan toimintoja palvelemaan, on se yhtä merkittävä Astoralle, jonka juuret ovat edelleen vahvasti Satakunnassa, vaikka viimeisten lähes 15 vuoden ajan Astoran rakennusliiketoiminta on laajentunut myös Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueille. Sataedun hanke on Astoran toimitusjohtaja Mika Rajamäen mukaan hieno jatkumo julkiselle oppilaitosrakentamiselle, sillä viimeisten viiden vuoden aikana Astora on urakoinut oppilaitoksia mm. Raumalle, Honkajoelle, Ulvilaan ja Poriin. Toki Ulvila alueena on Astoralle muidenkin hankkeiden osalta tuttu, sillä Astora on urakoinut Ulvilaan liiketiloja mm. Satakunnan Osuuskaupalle.

- Onhan se erityisen hienoa olla mukana kehittämässä lapsuus- ja nuoruusajan kotikuntaa. Ja onhan tämä Sataedun toimipaikka muutoinkin hyvin tuttu, sillä täällä olin myös itse opiskelijana 80-luvun lopulla, vinkkaa Rajamäki nauraen.

Rajamäen mukaan eritoten rakennusala tulee olemaan se, joka tulevaisuudessa tulee kipeästi kaipaamaan lisää osaajia. Sataedun Ulvilan toimipaikassa - useiden muiden opintolinjojen lisäksi -on suosittu rakennusalan koulutusohjelma, jolla joka vuosi aloittaa uusia opiskelijoita. Tämä tuo merkittäviä synergiaetuja niin tilaajalle kuin urakoitsijalle koko rakennushankkeen ajan, sillä Astoralla on aina tehty pitkäjänteistä oppilaitosyhteistyötä eri koulutusasteilla, joissa opiskellaan rakennusalaa.

- Eritoten tällä työmaalla, jonka vieressä tulevaisuuden rakennusalan ammattilaiset opiskelevat, meillä on mitä mainioin mahdollisuus tarjota työharjoittelupaikkoja lähes koko työmaan keston ajan, kertoo Astoran työpäällikkö Juha Oksa.

Vaikka uusi rakennus nousee keskeiselle paikalle muiden rakennusten yhteyteen, opiskelijoiden työskentelytilat tulevat koko hankkeen ajan pysymään toimipaikan muissa tiloissa, eikä ns. konttiluokkia tarvita. Elokuussa 2024 kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat pääsevät aloittamaan lukuvuoden uusissa tiloissa.

Tällä hetkellä tontilla on suoritettu koepaalutukset ja seuraavaksi alkavat maanrakennustyöt. Astoran omat rakennusammattimiehet astelevat tontille syyskuun puolen välin jälkeen. Oman henkilöstön – työnjohdon ja rakennusammattimiesten – lisäksi hanke tulee työllistämään useita kymmeniä ali- ja sivu-urakoitsijoita. Työmaavahvuus on noin 25-30 henkilö.

- Hankeen aikana me KVR-urakoitsijana tulemme suorittamaan lähes 300 työmaaperehdytystä, joten hanke tulee olemaan myös merkittävä työllistäjä alueella, kertoo Astoran tekninen johtaja Velimatti Hietaoja.

Sataedun hanke on kooltaan noin 1000m2 ja se on aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2024 heinäkuussa.

KUVAT:

 1-3: Havainnekuvat kohteesta  / Timo Lähteenmäki, Arkkitehtimo Oy

4: Astora-Rakennus / Heidi-Marja Paasi: vasemmalta: Juha Oksa, Velimatti Hietaoja, Mika Rajamäki ja Matti Isokallio