Astora-Rakennus aloittanut KVR-hankkeen Loimaan Hirvikoskella - 12 asuntoa käsittävä rivitalohanke valmistuu loppuvuodesta 2021

23.11.2020

Astora-Rakennus on aloittanut KVR-urakkana yksi kerroksisen 12 asuntoa käsittävän puurakenteisen rivitalo rakentamisen Loimaan Hirvikoskella. Loppuvuodesta 2021 valmistuva kohde on pinta-alaltaan 876 m2 ja tilavuudeltaan 3846m3. 

- Tontin raivaus aloitettiin lokakuun viimeisellä viikolla ja maanrakennustyöt tullaan aloittamaan lähiviikkoina, kertoo Astora-Rakennuksen Satakunnan työpäällikkö Juha Oksa.

Kohde on sarjassaan viides Astora- Rakennuksen ja rakennuttajakonsultti Suomen Aluerakennuttaja Oy SARA:n yhteistyössä toteuttamista hankkeista. Tilaajana hankkeessa, joka kantaa nimeä Viklonpuisto, on MVH-Asunnot Oy. Tilaajan edustajan Tiina Forsblomin mukaan Viklonpuiston rivitalo korvaa Hirvikoskella aiemmin olleen Hanhenpuiston.

- Uuden upean rivitalon suunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden toiveet ja tarpeet niin turvallisuuden kuin materiaalivalintojen suhteen, Forsblom kertoo.

MVH-Asunnot Oy:n Forsblomin sekä SARA:n toimitusjohtaja Timo Kamppurin mukaan Astora-Rakennuksen valinnassa hankkeen KVR-urakoitsijaksi vaikutti kilpailukykyisen hinnan lisäksi Astoran-Rakennuksen vahva kokemus ja luotettavuus saman tyyppisten hankkeiden toteuttajana. Kamppurin mukaan rakennuttajakonsultin, jonka vastuulla on varmistaa hankkeen suunnittelun ja käytännön toteutuksen sujuvuus tilaajan suuntaan, työtä helpottaa se, että rakennusurakoitsijaan voi luottaa 110 prosenttisesti.

- Astoran-Rakennuksen toimintatavat ovat meille tuttuja jo useiden yhteistyössä tehtyjen hankkeiden kautta. Astoran-Rakennuksen tapa toimia on sujuvaa, selkeää ja voimme luottaa siihen mitä meille luvataan. Tämän vuoksi rakennuttajakonsultin roolissa meidän oli myös helppoa suositella MVH-Asunnoille tarjouspyynnön lähettämistä myös Astoran suuntaan, Kamppuri kertoo.

Loimaan rakennushanke on selkeästi tilaaja ja käyttäjä ohjautuva. Yhteistyö ja vuorovaikutus hankkeen eri osapuolten välillä on ollut joustavaa heti hankkeen alkumetreiltä saakka. Edellä mainittuun liittyen Astora-Rakennuksen työpäällikkö Juha Oksa painottaa, että selkeät toimintatavat ja kommunikointi kaikkien osapuolten kesken ovat onnistuneen hankkeen perusta.

- On ensiarvoisen tärkeää hyväksyttää suunnitelmat hyvissä ajoin, jotta aikataulu sekä kustannusrakenteessa pysytään, painottaa Oksa.

Loimaan Viklonpuiston hankkeessa oikeat materiaalivalinnat ovat erityisen tärkeässä roolissa, joten niiden hankinnat pitää suunnitella ja toteuttaa tarkoin. Pääsääntöisesti kaikki hankinnat Astora-Rakennuksen kohteissa - niiden koosta riippumatta - suunnitellaan ja johdetaan keskitetysti Lean-periaatteita noudattaen Porin yksiköstä käsin. Viklonpuiston hankkeessa Astoran-Rakennuksen hankintayksikön toimintaperiaatteet tukevat osaltaan projektin etenemistä tilaajan etujen mukaisesti - kustannustehokkaasti ja sovituissa aikatauluissa pysyen.

- Työstän arkkitehdeille ja suunnittelijoille materiaaliesitykset ja koordinoin nämä tarkasti hankinta puolemme kanssa, jotka tilaaja tietenkin vahvistaa, Oksa jatkaa.

SARA:n Kamppurin mukaan Loimaan kohde on rakennusteknisesti peruskohde. Poikkeuksellisen hankkeesta tekevät tarkat vaatimukset käyttöönottoon ja siihen liittyvien aikataulujen suhteen. Kohteen viimeistely loppusiivouksineen ja tuuletuksineen on suoritettava kahden kuukauden ajan itse kohteen valmistumisen jälkeen.

Mitä tulee itse rakennukseen, tilaaja on kiinnittänyt sen suunnittelussa huomiota muun muassa siihen, että kohteen sisäänkäynnit on suunniteltu niin, että kulku rakennukseen pystytään järjestämään mahdollisimman turvallisesti. Rakennus koostuu kolmesta osasta, joita yhdistää keskinivel. Keskinivelessä sijaitsevat tilat, jotka mahdollistavat osaltaan myös talossa vierailevien kävijöiden turvallisen liikkumisen esimerkiksi pandemian aikana.

Itse rakennuksen toimivuuden ja viihtyisyyden lisäksi rakennuksen ympäristöön on kiinnitetty huomiota. Piha-aluesuunnittelussa tilaaja haluaa varmistaa, että piha-alue soveltuu käyttäjilleen. Suunnitelmissa, joita tarkennetaan vielä, otetaan luonnon kasvit ja puut huomioon, siten että ne eivät ole liikkumisen esteenä. Piha-aluetta jätetään mahdollisimman paljon luonnon tilaan, sillä MVH-Asunnot Oy haluaa tarjota asukkaille monimuotoisen ja luonnonläheisen ympäristön. Tontille tullaan jättämään muun muassa ne kivet, jotka voidaan pitää turvallista liikkumista vaarantamatta. MVH-Asunnot Oy:n Forsblom kuvaileekin Viklonpuiston pihaa itse itseään hoitavaksi.


Alla havainnekuvat Viklonpuistosta.