Kolmas maamerkki Astora-Rakennuksen ja Suomen Aluerakennuttaja Oy:n (SARA) vahvasta yhteistyöstä valmistui Poriin - Kuninkaanpihan Senioritalo luovutettiin tilaajalle aikataulussa 30.6

09.07.2020

Porin keskustan tuntumaan valmistunut Kuninkaanpihan Senioritalo on malliesimerkki siitä, miten Astora-Rakennus jalkauttaa toiminta-ajatuksensa käytäntöön. Astora-Rakennus Oy ei pyri olemaan kertarakentaja, vaan päämääränä on taata asiakkaille ja yhteystyökumppaneille paras mahdollinen asiakas- ja palvelukokemus ja täten taata yhteistyön jatkuminen. SARA:n ja Astoran yhteistyö alkoi vuonna 2017 Honkajoelle valmistuneesta hoivakodista jatkuen heti seuraavana vuonna Raumalla, jonne vuonna 2019 valmistui tehostetun palveluasumisen yksikkö Metsohovi. 

Kuninkaanpihan Senioritalo on sarjassaan kolmas tehostetun palveluasumisen hanke, jonka rakennuttajana toimi SARA ja KVR-urakoitsijana Astora-Rakennus. Kuninkaanpihan 3 855m2 senioritalo poikkeaa konseptiltaan Honkajoelle ja Raumalle rakennetuista yksiköistä, sillä Porin senioritalo koostuu kuudesta kerroksesta, jotka palvelevat erityyppisä asumismuotoja. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat yleiset tilat, toisen ja kolmannen kerroksen asunnot on suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen, neljännen ja viidennen kerrokset huoneistot ovat perinteisiä senioriasuntoja ja ylimpään kerrokseen rakennetut asunnot ovat vuokraustarkoitukseen suunniteltuja perinteisiä kerrostalohuoneistoja.

Yhteistyö SARA:n ja Astoran välillä on aina ollut sujuvaa ja tehokasta. Poriin rakennetun yksikön poikkeava konsepti, johon kuului kolmen erityyppisen asumismuodon sisällyttäminen samaan rakennukseen, toi omat haasteensa hankkeen aikataululliseen läpivientiin. Kuninkaanpihan hankkeessa rakennuttajainsinöörinä toimineen SARA:n Teemu Nurmisen mukaan Astoran rooli ammattitaitoisena, luotettavana ja ennen kaikkea joustavana KVR-urakoitsijana korostui entisestään, koska rakennuttajan roolissa SARA:n oli otettava huomioon useiden eri toimijoiden ja osapuolten, muun muassa omistajan sekä valmistuneiden tilojen vuokraajan, asettamat vaatimukset ja toiveet. Nurminen antaa erityiskiitokset Astoran henkilökunnalle joustavasta ja ymmärtäväisestä asenteesta, jota tarvittiin erityisesti silloin, kun päätöksissä oli tarpeen odottaa useiden eri tahojen mielipiteitä, tarpeita ja vahvistuksia. Tämän lisäksi Nurminen haluaa kiittää Astoran henkilökunnan - ammattitaitoisen työnjohdon ja työntekijöiden - kykyä tehdä nopeita päätöksiä ja ammattitaitoisia ratkaisuja.

- Kuninkaanpihan seniorikodin valmistuminen aikataulussa on malliesimerkki Astoran yhteistyökyvystä ja pitkäjänteisyydestä. Kun projektissa ilmeni haasteita, niitä pystyttiin ratkaisemaan tehokkaasti ja sujuvasti yhdessä yhtenä tiiminä. Joustavuus urakoitsijan puolelta tuki ratkaisevasti meidän toimintaamme rakennuttajana tilaajan suuntaan, kiteyttää Teemu Nurminen yhteistyön ytimen Astora kanssa.

Astora-Rakennuksen hankintapäällikkö Aleksi Peltola yhtyy Nurmisen kommentteihin urakoitsijan ja tilaajan saumattoman ja sujuvan yhteistyön tärkeydestä hankkeiden onnistuneen läpiviennin takaamiseksi.

- KVR-urakoinnissa, jossa projekti suunnittelusta lähtien on urakoitsijan vastuulla, korostuu tilaajan ymmärrys ja luottamus urakoitsijan rooliin, vastuuseen ja ammattitaitoon. Kuten muissakin SARA:n kanssa yhteystyössä tehdyissä kohteissa myös Kuninkaanpihan projektissa sujuva ja saumaton yhteystyö ja molemminpuolinen ymmärrys urakoitsijan ja rakennuttajan rooleista teki projektista sujuvan ja jälkeen kerran todella onnistuneen kokonaisuuden, summaa Peltola.