Astora-Rakennuksen Satakunnan Osuuskaupalle KVR-urakkana toteuttaman Ulvilan Sahamäen harjannostajaiset 6.10 olivat myös monikymmenvuotisen yhteistyön juhlaa

08.10.2021

Astora-Rakennuksen Satakunnan Osuuskaupalle KVR-urakkana toteuttaman Ulvilan Sahamäen kohteen 6.lokakuuta vietetyt harjannostajaiset olivat jälleen kerran konkreettinen esimerkki siitä, miten Astora-Rakennuksen toiminta-ajatus - Emme ole kertarakentaja - toteutuu käytännössä. Ulvilassa sijaitseva uusi, upea palvelukokonaisuus on 14. kohde, jonka Astora-Rakennus on toteuttanut Satakunnan Osuuskaupalle ja samalla 31. kohde, jonka Astora-Rakennus on toteuttanut S-Ryhmälle. Voisikin sanoa, että keskiviikon harjannostajaiset olivat myös monikymmenvuotisen yhteistyön juhlistamista. 

Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi mainitsti juhlapuheessaan, että Sahamäen palvelukokonaisuus, joka käsittää S-Marketin, Hesburger-ravintolan, ABC-jakelupisteen ja ABC Carwash-autopesulan,  sekä sarjassaan ensimmäiset sähkölatauspisteet ABC-liiketoiminnan alla, on selkeä alkusysäys laajemmalle rakentamiselle. Ulvilan Sahamäki on hieno esimerkki entistä kattavammasta palvelutarjoamasta asiakkaille sekä vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisesta tavalla, jonka keskiössä on ympäristöeettinen tapa toimia ja tuottaa palveluita.

Itse hankeen etenemisen suhteen sekä toimitusjohtaja Tuomen että Astora-Rakennuksen toimitusjohtaja Mika Rajamäen puheissa välittyi tyytyväisyys ja lämpimät kiitokset erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä kaikkien hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kesken. Yhteistyön sujuvuus mitataan parhaiten silloin, kun joudutaan ratkomaan haasteita, jotka tässä hankeessa ratkaistiin yhdessä yhtenä tiiminä. Kohteen työnjohto ja rakennusammattimiehet saivat ansaitusti suuret kiitokset esimerkillisestä työpanoksesta. He ovat hankkeessa juuri se taho, joka viime kädessä varmistaa rakentamisen laadun ja aikatauluissa pysymisen. Rajamäen mukaan Sahamäen työmaalla  KVR-urakoitsijan puolelta yhdistyi nuoruuden into ja vankka kokemus. Koko Astora-Rakennuksen organisaatio onnistui hänen mukaansa kiitettävästi hankkeen läpiviennissä kaikilla mittareilla mitattuna; niin työturvallisuuden (0-tapaturmaa), aikataulujen kuin taloudellisten lukujen suhteen. Rajamäki nosti puheessaan esille myös valtakunnallisesti kevään ja kesän aikana haasteita tuoneet materiaalien merkittävät hinnannousut sekä useiden materiaalien vaikea saatavuus. Astoran ennakoivat, oikea-aikaiset ja saumattomat hankintaprosessit ja ratkaisut, sekä saumaton yhteistyö Astoran työmaa- ja hankintaorganisaation välillä takasivat sen, että kyseiset haasteet eivät vaikuttaneet negatiivisesti hankkeen talouteen tai aikatauluihin. Oman ammattitoisen henkilöstön lisäksi Rajamäki antoi suuret kiitoksensa todella toimivalle tilaajaorganisaatiolle, joka on tuttu useista aiemmista hankkeista ja jonka kanssa on aina ilo tehdä yhteistyötä. Ansaitut kiitokset saivat tietenkin myös valvoja taho, suunnittelijat, kaikki kohteessa mukana olleet aliurakoitsijat sekä tavarantoimittajat.

Me Astoralla olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että olemme jälleen saaneet olla osana Satakunnan Osuuskaupan matkaa, jonka päämääränä on tehdä yhdessä Satakunnasta parempaa paikkaa elää. Suuret kiitokset vielä kerran Satakunnan Osuuskaupalle luottamuksesta Astora-Rakennusta kohtaan!


Kohteen virallinen vastaanottotarkastus ja luovutus tilaajalle on lokakuun lopussa.


Kuvissa tunnelmia harjannostajaisista, jotka vietettiin Hesburger-ravintolan viimeistelyä vaille valmiina olevissa valoisissa tiloissa, sekä muutama kuva alueen muista palvelukokonaisuuksista eli S-Market, ABC-jakelupiste sekä ABC Carwash-autopesula.