Saumaton yhteistyö takasi 110% toimitusvarmuuden – DB Schenkerin Turun alueterminaalin luovutus tilaajalle kuukauden etuajassa

19.05.2020

Vuosi sitten huhtikuussa 2019 aloitettiin DB Schenkerin Turun alueterminaalin rakentaminen Turun kupeessa sijaitsevan Liedon Avantin yritys- ja teollisuusalueelle E-18 tien varrelle. Astora-Rakennus Oy toimi hankkeessa pääurakoitsijana. Hankkeen päätoteuttajana toimi WasaGroup Oy, jonka kanssa Astora-Rakennus on tehnyt yhteistyötä useissa erityyppisissä rakennushankkeissa jo yli kuuden vuoden ajan. Hankkeen pääsuunnittelusta vastasi WasaPlan Oy. Tilaajan edustajan DB Schenkerin kiinteistöjohtaja Marko Liimataisen mukaan Turun alueterminaali projekti on ollut yhtiölle suuren kokoluokan hanke. Terminaali on kooltaan lähes 20 000 m2 käsittäen 14 500 m2 terminaalitilaa, noin 4000 m2 kylmää hallitilaa ja pakettisuojan sekä lähes 2000 m2 toimisto- ja sosiaalitiloja. Rakennus- ja talotekniikkaurakoiden lisäksi hankkeeseen sisältyi merkittäviä tilaajan erillishankintoja, joista suurimmat olivat maa- ja pohjarakennus-, geoenergia- ja asfaltointiurakka sekä aurinkosähkövoimalan rakentaminen. Uuden terminaalialueen on tarkoitus palvella Skandinavian tavaraliikennettä, joka tulee pääsääntöisesti kulkemaan sen kautta. Suomessa terminaalin jakelualue kattaa pääasiallisesti Varsinais-Suomen alueen. DB Schenkerin aikomus on ottaa terminaalin toimistotilat käyttöön juhannusviikolla. Tuotanto uusissa tiloissa on suunniteltu alkavaksi heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja kokonaisuudessaan toiminta on aikataulutettu siirtyväksi rakennukseen 6. heinäkuuta alkaen.

Tilaajan asettamat aikataulutavoitteet terminaalin käyttöönoton suhteen pystyttiin takaamaan jo huhtikuussa, sillä rakennuksen luovutus tapahtui kuukauden etuajassa 30. huhtikuuta. Näin mittavan rakennushankkeen valmistuminen etuajassa ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan se on monen asian summa. Astora-Rakennuksen työmaapäällikkö Mikko Yrjänän ja hankkeen rakennuttajapäällikkö WasaGroupin Martti Sillanpää mukaan Turun terminaalihankkeessa konkretisoituu se, miten projektin onnistuminen voidaan taata ja sille asetetut tavoitteet ylittää, kun yhteystyökumppanit ovat alansa luotettavia ammattilaisia. Hankkeen ansiokkaaseen toteuttamiseen vaikutti osaltaan myös se, että DB Schenker tilaajana on tuttu ja luotettava yhteistyökumppani. Samalla tilaaja-toimittaja konseptilla - Astora-Rakennus pääurakoitsijan ja WasaGroup päätoteuttajan roolissa - valmistui Poriin 3000m2 logistiikkaterminaali vuonna 2018. Yhteinen hankehistoria tilaajan ja toimittajakumppaneiden välillä edesauttoi sitä, että tilaajan vaatimukset olivat tarkoin tiedossa Turun alueterminaali-projektin alkuvaiheista asti.

Tilaajan ja kaikkien projektissa mukana olleiden toimijoiden saumattoman yhteistyön lisäksi terminaalihankkeen menestyksekkääseen loppuunsaattamiseen vaikutti vahvasti myös tarkka ja ammattitaitoinen aikataulusuunnittelu. Tästä oli vastuussa Astora-Rakennuksen työmaapäällikkö Mikko Yrjänä. Keskivahvuus työmaalla oli 35 henkeä käsittäen pää-, ali- ja sivu-urakoitsijat. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että työmaa-alueella työskenteli samanaikaisesti usein suuri määrä urakoitsijoita, joka aiheutti runsaasti aikataulujen yhteensovittamista ja valvontaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut rakennusaikatauluun hidastavasti, mikä konkreettisesti osoittaa ammattitaidolla ja tarkkuudella laaditun työmaa-aikataulutuksen tärkeyden. WasaGroupin Sillanpää antoi erityisesti tunnustusta toteutusvaiheen avainhenkilöinä olleille työmaan työnjohtajille, jotka esimerkillisesti yhteensovittivat työmaan eri työvaiheita lukuisissa viikkopalavereissa sekä huolehtivat siitä, että kaikille toimijoille mahdollistettiin omien työvaiheidensa tekeminen ja loppuun saattaminen ajallaan. Ja mikä tärkeää - esimerkillisen hyvällä asenteella! Mainittavaa on myös, että yksi Astora-Rakennuksen toiminnan peruspilareista - työturvallisuuden tinkimätön takaaminen - korostui onnistuneesti myös tässä hankkeessa. Työturvallisuuteen kiinnitettiin päivittäin tarkoin huomiota, mikä takasi sen, että vakavia tapaturmia ei projektin aikana sattunut ja työmaan yleisilme sen valtaisasta koosta huolimatta oli aina siisti. DB Schenkerin Liimatainen antoi tilaajan puolesta kiitoksensa ja erityismaininnan Astora-Rakennuksen ryhdikkäälle ja yhteistyökykyiselle toiminnalle. Hänen mukaansa Astora-Rakennuksella oli avainrooli hankkeen kokonaisuuden yhteensovittamisessa, ja sen sujuvassa ja turvallisessa läpiviennissä, joka kulminoitui onnistuneeseen lopputulokseen.

Vaikka rakennusalan ammattilaiset takaavat ammattitaidollaan ja osaamisellaan työn korkean laadun, voidaan DB Schenkerin Turun alueterminaali-hankkeesta todeta, että tärkein avain projektin onnistumiselle - kuten WasaGroupin Sillanpää totesi - oli vankka ja saumaton yhteistyö. Kaikki hankkeessa mukana olleet toimijat istuivat samassa veneessä, hyvässä yhteistyössä koko projektin ajan tähdäten samaan päämäärään, joka saavutettiin - ja aikataulullisesti jopa yli odotusten. Astora-Rakennukselle on ollut kunnia saada olla mukana tässä ainutlaatuisessa projektissa ja toimitusjohtaja Mika Rajamäki haluaakin lämpimästi kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita toimijoita - tilaaja DB Schenker Suomi, päätoteuttaja WasaGroup Oy, suunnittelusta vastaava WasaPlan Oy, valvojat sekä kaikki ali- ja sivu-urakoitsijat ja tietenkin Astora-Rakennuksen oma henkilökunta - luottamuksesta ja esimerkillisen saumattomasta yhteistyöstä.